Náhradní plnění

CO JE NÁHRADNÍ PLNĚNÍ?

Každý zaměstnavatel, který zaměstnává 25 a více zaměstnanců, má podle zákona č.435/2004 Sb. o zaměstnanosti povinnost zaměstnávat 4% zaměstnanců se zdravotním postižením (ZP). Pokud je z jakéhokoli důvodu nezaměstnává, má možnost odebírat výrobky nebo služby od subjektu, zaměstnávajícího minimálně 50% lidí se ZP jako náhradní plnění povinného podílu osob se ZP. Další možností je finanční odvod (pokuta) do státní pokladny, který se stále zvyšuje vzhledem k průměrné měsíční mzdě v ČR a je pro zaměstnavatele tou nejméně výhodnou variantou.

Počet zaměstnanců se ZP a čestná prohlášení za jednotlivá čtvrtletí musí činit 50% z celkového počtu.

JAK SE VYPOČÍTÁ NÁHRADNÍ PLNĚNÍ?

Průměrná měsíční mzda v národním hospodářství za 1. – 3. čtvrtletí kalendářního roku je cca 24 000,- Kč.

Pokud organizaci chybí jedna osoba ze ZP musí za ní odvést státu pokutu ve výši 2,5 násobku: 2,5 x 24 000 = 60 000,- Kč.

Nebo si koupí výrobky či služby od subjektů poskytujících tzv. náhradní plnění a to ve výši 7 násobku průměrné měsíční mzdy za jeden kalendářní rok tj. cca 168 000,- Kč.

POKUD VYUŽIJETE NÁHRADNÍ PLNĚNÍ PŘI ZAKOUPENÍ NAŠICH VÝROBKŮ ČI SLUŽEB:

Splníte zákonem daný povinný podíl 4% při zaměstnávání OZP.
Získáte užitečné výrobky a praktické služby.
Ušetříte na odvodu do státního rozpočtu.
Optimalizujete náklady Vaší společnosti.
Předejdete udělení a vymáhání sankcí za neplnění povinného podílu.


KDE NÁS NAJDETE: